Nyheder

Ingolf fra Cirkeline

Besø­gendes kom­ment­arer kan muligvis blive kon­trol­ler­et af en auto­mat­isk spam-gen­kendelse tjeneste.

Det behøver jo ikke være så alvor­ligt det hele. Jeg har også leget lidt med Pho­toshop på et tide­li­gere kur­sus og vil gerne dele det med jer her.

Som det nok er gået op for den opmærk­somme læser har jeg i mange år pus­let med mod­elbygn­ing som hobby og her vil jeg dele nogle billeder af mine nyes­te projekter.

Måne Zwilling 015

Heinkel 111 i skala 1: 32 fra Rawell

En model i skala 1:76 af en 600 m/m tysk belejrings moter.

En mod­el i skala 1:76 af en 600 m/m tysk belejrings moter.

Mörser Karl gereat 600 m/m tysk moter fra anden verdenskrig.