Flyver historie

Afvik­lin­gen  af KG 200

I de sid­ste dage af Anden Ver­dens Krig trak Luftwaffe de rest­er­ende spe­ci­elle bombe­fly, som KG 200 fløj, til syd Tysk­land. Her blev alle dok­u­menter om dets hem­me­lige akt­iv­iteter ødelagt, og dermed er var derres hem­me­lige krig ophørt.

Farveskema til en tid­lig Mis­tel 1

I marts 1945, kort før afslut­nin­gen af 2. ver­denskrig, blev Wern­er Baum­bach, den højt dekorer­et bombe­fly pilot og chef for KG 200,  forfrem­met til øver­st­be­fal­ende af hvad der var tilbage af den tyske bombe­fly-kom­mando. Efter kri­gen, stadig nazist, skrev han en selvbio­grafi. Den totale hem­me­lig­hold­elses ånd fra KG 200, der fortsatte også efter kri­gen, er bedst udtryk ved, at mens han beskriver sin lange og fornemme krigst­id-tjen­este som Luftwaffe bombefly‘s pilot i bogen, nævn­er han ikke KG 200 der med et enkelt Ord. Lige­som mange andre nazister, immigrerede han efter kri­gen til Argen­tina, hvor han arbe­jdede som test­pi­lot. Han blev dræbt i 1953 i en alder af 36 under en test flyvn­ing og tog mange af KG 200‘s hem­me­ligheder med sig i graven.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.