Kraftige våben

 

Hul-lad­nings “Ele­fant­min­en”

Det Danske øgenavn “Ele­fant­mine” opstod på grund af den 2,7 meter lange sonde, på Tysk kal­det Ele­fanten­rüs­sel eller Abstand­szünder, der var monter­et som en sna­bel på min­en, som i spid­sen havde monter­et 4 anslags kon­tak­ter. Det­on­atoren i selve min­en sad bagerst i sprænglad­nin­gen. Når sonden ramte målet ville de elektriske kon­tak­ter udløse det­on­atoren, der sprængte hov­ed-lad­nin­gen. På grund af lad­nin­gens form og det faktum at den brændte bag­fra, gjorde at alt kraften fra eks­plo­sion­en blev fok­user­et på en metal­plade, af enten kob­ber eller alu­mini­um. Denne plade bliv næsten fly­dende.  Derved opstod en stråle af smeltet met­al, som var i stand til at gen­nem­bryde selv det tykkeste panser.

Under for­søg fore­ta­get imod jern­beton-kon­struk­tion­er i Øst­preussen havde det vist sig at min­en var i stand til at sprænge sig igen­nem 18 meter (!) jernbeton.

I 1943 afprøvede Tyskerne også en 4 Tons lad­ning på det sænk­ede Franske slag­skib L‘Ocean , i Toulon havn.

Dette eksper­i­ment over­gik alles for­vent­ninger og den 25. april 1944 star­tede en serie prøve­flyvninger, med Mis­tel påmonter­et spræng­hoved. De star­tede fra Peenemünde mod Møens Klint for at afprøve systemets træf­sik­ker­hed. Først i tred­je for­søg lykk­edes det at ramme i nærheden af et udspændt lærred, som markerede målom­rå­det mod den hvide klint.

Mis­tel hul­lad­ning med kort abstandzünder

En af de før­ste Mis­tel udgaver

Elefantminen hejses på plads

Arbe­jdere i færd med at klar­gøre en af de 3,6 tons tunge Ele­fant miner til monterin­gen på en Ju 88, som i starten blev kob­let sam­menmed en Me 109, som fører-maskine.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.