3. Metal mangel

 

 

 Vather und Sohn.

Fordi flyene havde delt sig blev den før­ste Mos­quito derfor af de danske arbe­jdere set som et enligt fly, der alt­så fik ram på den før omtalte mor og barn maskine der brød i brand.

Da dette Ju-88 Mis­tel fly, i Vate und Sohn kom­bin­a­tion ( med ele­fant­mine monter­et, inde­holdende 3,6 tons spræng­stof.) blev ramt, lød der et mægtig brag og det var som om alle på flyve­plad­sen blev løftet en hel meter over jorden og mange mis­tede hørelsen i lang tid.

Ju-88G-Mistel-2-med-stige.jpg

Mistel‑2 udstyret med ekstra brænd­stof-tanke.

Tyske piloter ved en Mistel -2

Tyske piloter ved en kamp­k­lar Mis­tel ‑2

Arbe­j­det med at montere tænd­sat­sen på den 3,6 tons store hul­lad­ning

Mysterium løst.! Det var  Selvfølgelig trykbølgen fra denne gigantiske eksplosion der løftede stråtaget på bondegården ved Rugård og knuste ruder så langt væk som i Grenå, samt hærgede Feldballe og Tåstrup (de to nærmeste byer) så næsten samtlige ruder blæste ud begge steder.

Kamp­k­lar Mis­tel foto­grafer­et på Tirstrup i 1945

De to Engel­ske fly fors­vandt i ret­ning mod Thorsager og mødtes igen over Mariager fjord for at følges ad hjem.

På lufthavn­en her­sk­ede der kaos og i kantin­en var alt væl­tet på gul­vet. De Danske arbe­jdere blev sat til at samle det smadrede por­celæn op. En Tysk vagt var dræbt på stedet og det var ikke noget kønt syn. Derpå blev de sat til at samle stump­er op efter Mis­tel flyene. De lå spre­dt over et område på mere end 1 kvad­ratkilo­met­er. De var nu mere ude efter  mess­ing hyl­stre, der lå sprøjtet ud i striber fra de ødelagte flyvemaskin­er. Under besæt­telsen var mess­ing i høj kurs på det sorte marked.

Tyskerne brugte store mæng­der af alle metaller i deres enorme våben­in­dus­tri. Især krom, alu­mini­um, mess­ing og kviksølv, så det var ikke til at skaffe her i landet. I Tysk­land og Frankrig ind­samlede de ned­skudte allierede fly for at smelte dem om og gen­an­vende metal­let i deres egen fly indus­tri.

Den banebry­dende nye Junkers Jumo 004 jet­mot­or måtte, på grund af denne man­gel, bygges uden brug af krom-stål. Derfor havde den kun en levet­id på ca 25 brugs-timer. For Tyskerne betød det ikke den store for­skel, idet deres jet­fly, som regel, blev skudt ned inden de havde fløjet 25 timer. Det betød dog for piloterne at de kon­stant måtte holde et vågent øje med hvordan disse motor­er opførte sig, både under opstart og selve flyvnin­gen.

Arado 234 Jet-bombefly

Ver­dens før­ste jet bombe­fly

Ver­dens før­ste ind­sats klare jet­fly Mess­er­schmitt 262 med 2 stk Junkers jumo 004 jet­mot­or­er under vingerne.

Junkers Jumo 004 Aksi­al flow Jet­mot­or

Ifølge beretnin­gen kos­tede angre­b­et på Tirstrup flyve­plads, 9 tyskere liv­et og 7 flyvemaskin­er blev ødelagt sam­men med en del biler. Så vidt vides slap de Danske arbe­jdere uden varigt men, dog var de fleste døve i mange timer efter den kolossale det­on­a­tion­en og tryk­bølge.  Det mas­to­dontiske lufttryk havde, som før nævnt, forårsaget en hel del ødelagte ruder i Feld­balle, Tåstrup og så langt væk som Grenå, næsten  40 km fra lufthavn­en.

De allierede fore­tog flere angreb på lufthavn­en. Det sid­ste lige før kapit­u­la­tion­en den 5/5 1945. De havde dog på ingen måde den samme virkning, på hverken fly­fel­tet eller dets omgiv­elser.

hiv og sving

Arado 234 ‑C & E ‑377 flyvende bombe i Mistel/ Vater und sohn kom­bin­a­tion