3. Metal mangel

 

 

 Vather und Sohn.

Fordi flyene havde delt sig blev den før­ste Mos­quito derfor af de danske arbe­jdere set som et enligt fly, der alt­så fik ram på den før omtalte mor og barn maskine der brød i brand.

Da dette Ju-88 Mis­tel fly, i Vate und Sohn kom­bin­a­tion ( med ele­fant­mine monter­et, inde­holdende 3,6 tons spræng­stof.) blev ramt, lød der et mægtig brag og det var som om alle på flyve­plad­sen blev løftet en hel meter over jorden og mange mis­tede hørelsen i lang tid.

Ju-88G-Mistel-2-med-stige.jpg

Mistel‑2 udstyret med ekstra brændstof-tanke.

Tyske piloter ved en Mistel -2

Tyske piloter ved en kamp­k­lar Mis­tel ‑2

Arbe­j­det med at montere tænd­sat­sen på den 3,6 tons store hulladning

Mysterium løst.! Det var  Selvfølgelig trykbølgen fra denne gigantiske eksplosion der løftede stråtaget på bondegården ved Rugård og knuste ruder så langt væk som i Grenå, samt hærgede Feldballe og Tåstrup (de to nærmeste byer) så næsten samtlige ruder blæste ud begge steder.

Kamp­k­lar Mis­tel foto­grafer­et på Tirstrup i 1945

De to Engel­ske fly fors­vandt i ret­ning mod Thorsager og mødtes igen over Mariager fjord for at følges ad hjem.

På lufthavn­en her­sk­ede der kaos og i kantin­en var alt væl­tet på gul­vet. De Danske arbe­jdere blev sat til at samle det smadrede por­celæn op. En Tysk vagt var dræbt på stedet og det var ikke noget kønt syn. Derpå blev de sat til at samle stump­er op efter Mis­tel flyene. De lå spre­dt over et område på mere end 1 kvad­ratkilo­met­er. De var nu mere ude efter  mess­ing hyl­stre, der lå sprøjtet ud i striber fra de ødelagte flyvemaskin­er. Under besæt­telsen var mess­ing i høj kurs på det sorte marked.

Tyskerne brugte store mæng­der af alle metaller i deres enorme våben­in­dus­tri. Især krom, alu­mini­um, mess­ing og kviksølv, så det var ikke til at skaffe her i landet. I Tysk­land og Frankrig ind­samlede de ned­skudte allierede fly for at smelte dem om og gen­an­vende metal­let i deres egen fly industri.

Den banebry­dende nye Junkers Jumo 004 jet­mot­or måtte, på grund af denne man­gel, bygges uden brug af krom-stål. Derfor havde den kun en levet­id på ca 25 brugs-timer. For Tyskerne betød det ikke den store for­skel, idet deres jet­fly, som regel, blev skudt ned inden de havde fløjet 25 timer. Det betød dog for piloterne at de kon­stant måtte holde et vågent øje med hvordan disse motor­er opførte sig, både under opstart og selve flyvningen.

Arado 234 Jet-bombefly

Ver­dens før­ste jet bombefly

Ver­dens før­ste ind­sats klare jet­fly Mess­er­schmitt 262 med 2 stk Junkers jumo 004 jet­mot­or­er under vingerne.

Junkers Jumo 004 Aksi­al flow Jetmotor

Ifølge beretnin­gen kos­tede angre­b­et på Tirstrup flyve­plads, 9 tyskere liv­et og 7 flyvemaskin­er blev ødelagt sam­men med en del biler. Så vidt vides slap de Danske arbe­jdere uden varigt men, dog var de fleste døve i mange timer efter den kolossale det­on­a­tion­en og tryk­bølge.  Det mas­to­dontiske lufttryk havde, som før nævnt, forårsaget en hel del ødelagte ruder i Feld­balle, Tåstrup og så langt væk som Grenå, næsten  40 km fra lufthavnen.

De allierede fore­tog flere angreb på lufthavn­en. Det sid­ste lige før kapit­u­la­tion­en den 5/5 1945. De havde dog på ingen måde den samme virkning, på hverken fly­fel­tet eller dets omgivelser.

hiv og sving

Arado 234 ‑C & E ‑377 flyvende bombe i Mistel/ Vater und sohn kombination