Penemünde

Forsøgs stationen

Affyrings fejl

Peenemünde er i dag bedst kendt for det kæmpe for­skning­scen­ter Tyskerne opret­tede der under Anden ver­denskrig. Museet på stedet er bestemt et besøg værd, med en stor udstillin­gen, der hov­ed­sageligt omhand­ler udvik­lin­gen af de før­ste raket mis­siler. Bedst kendt under navnet V‑2/A‑10 eller Vergel­tungs waffe 2.

Raket affyring fra Peenemünde.

Disse 16 meter lange raket­ter kunne med­føre 1 Ton spræng­stof og Fløj med en hast­ighed på ca 6,ooo km/t. Mange af disse, omkring 5000 inter­kontin­entale bal­listiske mis­siler, der blev affyret mod Eng­land nåede ald­rig frem til målet. Dels på grund af fejl i raket­mot­oren og styresystemet men også fordi nogle kom så langt ud i rum­met at de brændte op ved gen indtrængnin­gen i atmos­færens tyk­kere lag. Noget som tyskerne ikke var klar over kunne ske.

På stedet blev der også for­s­ket i mange andre ting som man kunne bruge i den Tyske værnemagt. Det handlede mest om udvik­lin­gen af tor­pedo­er, bomber, jord til luft, luft til luft og jord til jord mis­siler af alle tænke­lige og utænke­lige former. Der blev udvik­let radio og radar styrede mis­siler og noget så usæd­van­ligt som et tv styret luft til jord raket mis­sil under navnet: Henschel Hs 293 mod­el D.

Tv styret Hs-293D

Fw 190 og V‑1 raket, foreslået sam­mensat i en såkaldt Mis­tel kombination.

Som før nævnt var det også her­fra at de før­ste for­søg med at bruge de såkaldte Mis­tel kobin­a­tion­er mod mål, blandt andet ved Møns klint, blev sendt af sted. Det er også for ganske nyligt kom­met frem, at det også var her Tyskerne havde en af de før­ste atom­reaktor­er oppe at kører. Om end kun i kort tid, så findes der et område på Rügen som stadig er radioaktiv.

 

V‑2 raket på sin mobile affyringsrampe

Hvilket beviser at det lykk­edes de tyske for­skere at afprøve mindst et atom­våben inden kri­gens slut­ning. Nogle kilder men­er at der har været vid­ner til tre for­skel­lige det­on­a­tion­er, af sådanne tyske våben, men at de alle var “små” og derfor ikke skabte så vold­somme ødelæggelser på omgiv­elserne, som de senere Amerik­anske atomvåben.Der var også frem­skredne planer om at skabe en to-trin‘s udgave af V‑2 raketten, for at give den rækkevid­de nok til at nå USA‘s østkyst, og udstyret med et atom præg hov­ede på 1 ton, ville der være tale om et fry­gtindgy­dende våben, mod mål som for eksem­pel New York.

Den plan­lagte to trins raket, der skulle kunne nå mål i USA


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.