Short Mayo postfly

Short-Mayo komp­sit flyet

 

 Omhyggeligt  gen­nem­ført prøver havde bev­ist, at en Imper­i­al Air­ways ‘Empire flyvende  båd kunne opnå en transat­lantisk flyvn­ing, selv hvis hele dens nyt­telast bestod ude­lukkende af brænd­stof. Da  det er velkendt, at et fly kan flyve med en langt større vægt end  den, det kan tage af med fra jorden, fores­log Robert Mayo, at en lille  tun­gt lastet post­fly blev ført op til sin oper­a­tion­elle højde oven på et større” mod­er fly“og derefter udløses for at fær­dig­gøre sin langtrækkende opgave. Forsla­get  blev accepter­et af Air Min­istry og Imper­i­al Air­ways, som i fæl­lesskab  indgik aftale med Shorts om at designe og bygge sådan et sam­mensat fly. Short‑S.21 Maia, det under­ste kom­pon­ent, var en lidt udvidet og ændret  udgave af Empire båden, Short‑S.20 Mer­cury, den øver­ste langtrækkende  enhed, var en ny høj-vin­get, dob­belt fly­der, vand­flyver med fire 254kW Napi­er Rapi­er H motor­er der gav en rækkevid­de på 6.116 kilo­met­er med 454 kilo post ombord.

Short-Mayo lag­dis­tance postflyrt

Den  før­ste luftbårne adskil­lelse fandt sted den 6. feb­ru­ar 1938, og efter  en række eksper­i­ment­er­ende flyvninger blev Mer­cury luft-star­tet over  Foynes den 21. juli for at flyve non-stop, de 4.715 km til Montreal på 20  timer og 20 minut­ter med en 272 kg nyt­telast. Den  6 okto­ber 1938 blev  Mer­cury star­tet over Dun­dee for at sætte end­nu en non-stop inter­na­tionale vand­flyver afstands rekord på 9.652  km til Orange River, Sydafrika. krigs udbrud­det  satte Imidler­t­id en stop­per for eksper­i­mentet, og Mer­cury blev til sidst hug­get op i Rochester og Mayo ødelagt af fjendtlig hand­ling i løbet af  maj 1941.

Amerik­ansk og brit­isk arbe­jde med luft tor­pedo­er blev genopliv­et noget i World War II.

Det lille fører­løse fly Hoopla

Hoopla‘en ville have båret en 454 kg. Bombe over en afstand på 644 km.

I 1940 fores­log det brit­iske Miles Air­craft en luft tor­pedo de kaldte “Hoop-la”, og kon­struerede en mod­el. Hoop-la var et pænt lille høj-vin­get fly byg­get op omkring en 454 kilo­gram bombe, med en Gipsy Major luftkø­let fire-cyl­indret række­mo­tor, et vinge­fang på 4,3 meter og en anslået fart af over 480 km / t.

Mens nøjagtigheden af Hoop-la uden tvivl ville have været dår­lig, ans­log Miles Air­craft, at det kunne ramme en by. Sværme af Hoop-las der kom ind i lav højde om nat­ten ville have giv­et den tyske luftfors­var en meget hård tid. Det brit­iske min­is­teri­um for flyproduk­tion var ikke interesser­et i Hoop-la, tilsyn­e­ladende fordi der stadig var nogle gnid­ninger om gener­elle angreb på byer. Hvis det var sådan varede det ikke længe, da de gener­elle mil­itære bom­barde­menter af byer om nat­ten, ret snart blev RAF Bomber Command‘s politik, men Hoop-la´en for­blev død.