Tag Archive


f-100 hjemmeside lufthavn lydmuren Misteltoe aircrafts Peenemünde super sabra Tiratrup lufthavn Tirstrup Lufthavn

Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic model.

Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic modell.

My own little mod­el of a Mis­tel, on the shelf in my liv­ing room.

Gen­nem en mangeårig hobby har jeg sam­let en hel del plastik mod­el­ler af alle mulige og umu­lige ting.

Dette er min ver­sion af en Mistel‑1 som er en gen­giv­else af et af de før­ste kendte anvendte dobbeltfly,under betegnelsen Mis­tel.

en ny side

Dette er en over 10 år gam­mel hjemmeside, der af og til får en ordent­lig ansigtsløft­ning og til stadighed er under opbygn­ing, så bær lidt over med at der mange steder er man­gler i både tekst og billeder.

Sid­en er opbyg­get med mange links til andre sider der fortæller mere om den ind­fly­delse 2. ver­denskrig har haft på efter­tiden.

Jeg håber da at nogle af jer har lyst at dele en af de his­tor­i­er, om liv­et på Tirstrup lufthavn under anden ver­denskrig som i måske har hørt fra dem der selv har oplevet det, med andre via denne hjemmeside.

De fleste af de men­nesker som selv oplevede disse for­fær­delige tider er des­værre ved at være borte nu. Derfor men­er jeg det er på tide at få afk­laret de sid­ste myter og mis­for­ståelser for at vide­re­give et mere nøjagtigt billede af de tider, til de kom­mende gen­er­a­tion­er.

Nogle billeder kan også ses i stort format.

Bare klik løs på alle fan­er og marker­et tekst.

De dob­belte Mis­tel fly i Frankrig i 1942

Jeg skyn­der mig videre