Tag Archive


f-100 hjemmeside lufthavn lydmuren Misteltoe aircrafts Peenemünde super sabra Tiratrup lufthavn Tirstrup Lufthavn

en ny side

Dette er en snart 10 år gam­mel hjemmeside, der af og til får en ordent­lig ansigtsløft­ning og til stadighed er under opbygn­ing, så bær lidt over med at der mange steder er man­gler i både tekst og billeder.

Sid­en er opbyg­get med mange links til andre sider der fortæller mere om den ind­fly­delse 2. ver­denskrig har haft på eftertiden.

Jeg håber da at nogle af jer har lyst at dele en af de his­tor­i­er, om liv­et på Tirstrup lufthavn under anden ver­denskrig som i måske har hørt fra dem der selv har oplevet det, med andre via denne hjemmeside.

De fleste af de men­nesker som selv oplevede disse for­fær­delige tider er des­værre ved at være borte nu. Derfor men­er jeg det er på tide at få afk­laret de sid­ste myter og mis­for­ståelser for at vide­re­give et mere nøjagtigt billede af de tider, til de kom­mende generationer.

Nogle billeder kan også ses i stort format.

Bare klik løs på alle fan­er og marker­et tekst.

De dob­belte Mis­tel fly i Frankrig i 1942

Jeg skyn­der mig videre