Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic model.

Posted 27. februar 2014 By John

Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic modell.

My own little mod­el of a Mis­tel, on the shelf in my liv­ing room.

Gen­nem en mangeårig hobby har jeg sam­let en hel del plastik mod­el­ler af alle mulige og umu­lige ting.

Dette er min ver­sion af en Mistel‑1 som er en gen­giv­else af et af de før­ste kendte anvendte dobbeltfly,under betegnelsen Mistel.

Be the first to comment