Zenvo projektet

220px-Zveno-SPBZveno projektet

De før­ste russ­iske forsøg.. 

 Ide‘en til at lade ét fly starte fra et andet fly, er i sig selv ikke nogen nyhed. Flere lande for­søgt sig før kri­gen med at sam­mensætte fly og så‘ også på for­skel­lige våben som flyene kunne med­føre, sam­men og hver for sig. Helt tilbage i tre­diverne for­søgte, hov­ed­sageligt Sovje­tunion­ens luftvåben, sig med deres kolossale TB‑1 bombe­maskine. På en TB‑3 fire motores maskin­en blev, op til 4, små jager­fly ophængt for at blive fragtet frem til kampzonen.Disse jager­fly var udstyret med hver to stk FAB-250 kg bomber og de kunne bruges som styrt­dykkende bombe­fly. Efter selve angre­b­et kunne de små Ratta fly også bruges som nærkamp våben, til at beskytte det sårbare bombe­fly under hjemturen.

Zveno-1: Tupolev TB-1 og to Tupolev I-4 Under vingerene

Udvik­ling.TB-3 sammenkobling med en Grigorovich IZ under kroppen.

Vladi­mir Sergeyevich Vakh­mis­trov fra NII VVS -(Naoochno-Issle­dovatel’skiy Institoot Voy­enno-Voz­dooshnykh Seel (luftvåbe­n­ets videnska­belige test­in­sti­tut) begyn­dte I juni 1931 at arbe­jde med kom­bin­a­tion­er af jager­fly, solidt fast­g­jort til kraftig bombe­fly.  Systemet blev frem­stil­let til at tjene flere formål:

  1.  Lever­ing af jager­fly ud over deres kon­ven­tion­elle rækkevidde
  2.  Pro­vi­sion af bombe­fly med led­sage jagerfly
  3.  Brug af jagere til styrt bomb­n­ing med tungere bomber, end de ville være i stand til at tage med under deres egne motorkraft
  4.  Brug den ekstra motorkraft fra en stak af para­sit fly for at få et tun­gt lastet bombe­fly i luften.

Zveno‑2: Tupolev TB‑3 og tre Polikar­pov I‑5.
Man kan på bille­det også se de ramper som blev brugt til at pla­cere jager­flyene. Flyet i midten blev  anbragt ved håndkraft med et hejseværk.

Do 215 med raketfly

For­søgs fly til flyvn­ing i stor højde og med stor hastighed.

Tyskerne lavede i de sid­ste år af kri­gen en hel del for­søg med sådanne fly kombinationer.

Blandt andet for at give raket fly en større rækkevid­de og mulighed for at nå nye højder.